Chính Sách Bảo Mật

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các kênh sau:

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ trong trường hợp sau:

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã thiết lập các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép...

5. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi...

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email contact@ttqtent.vn hoặc địa chỉ support@ttqtent.vn.